Witaj na naszej stronie Kaza Z netu .Tutaj mo┼╝esz pozna─ç najlepsze techniki zarabiania w internecie. Nie rozsy┼éamy niechcianego spamu a jedynie dajemy mo┼╝liwo┼Ťci zarobku. poznawaj najlepsze techniki zarabiania w internecie i uzyskaj w ko┼äcu wolno┼Ť─ç finansow─ů.
informacjaNie dajemy gwarancji zarobienia poprzez serwis kasaznetu.pl, po więcej informacji odsyłamy ...tutaj...

Pocz─?tkuj─?cy w temacie kryptowalut? Polecam ci polsk─? gie??d─? BitBay:

Pocz─?tkuj─?cy w temacie kryptowalut? Polecam ci polsk─? gie??d─? BitBay
Tre┼Ť─ç Programu:

 

Od czego zacz─?─? przygod─? z kryptowalutami? Aby odpowiedzie─? ci na to pytanie pos??u??─? si─? swoim w??asnym do??wiadczeniem i opisz─? tutaj swoj─? w??asn─? sytuacj─?. O kryptowalutach, a konkretniej o bitcoin us??ysza??em ok 2 lata temu. Wtedy nie do ko??ca zainteresowa?? mnie ten temat i bardzo dzi?? tego ??a??uj─?. Po kilku miesi─?cach od us??yszenia o bitcoinie postanowi??em temat bardziej zg??─?bi─?. I ju?? po chwili sta??em si─? posiadaczem mojej pierwszej kryptowaluty. By?? to oczywi??cie bitcoin. 

 

Poszukiwania w sieci trwa??y dosy─? d??ugo i wybór w ko??cu pad?? na polsk─? gie??d─? BitBay. Powsta??a w 2014 roku w Katowicach. Od pocz─?tku istnienia gie??dy dyrektorem generalnym (CEO) jest Sylwester Suszek – autorytet w dziedzinie kryptowalut, cz??onek Polskiego Stowarzyszenia Bitcoin, propagator idei walut cyfrowych w Polsce i prelegent na wielu konferencjach bran??owych.

 

Kilka powodów, dla których wybra??em w??a??nie t─? gie??d─?:

- polska firma, a co za tym idzie polski interfejs,

- jest to gie??da gdzie mo??na bez problemu wp??aci─? i wyp??aci─? waluty FIAT (tj. pln, euro, usd),

- posiada w swojej ofercie ju?? kilka licz─?cych si─? kryptowalut i ci─?gle si─? rozwija.

 

Od pa??dziernika ubieg??ego roku zosta??a wprowadzona nowa wersja gie??dy Bitbay 3.0 Zosta??a stworzona z my??l─? o traderach, dla których liczy si─? przede wszystkim szybko??─? transakcji. Aby sprosta─? ich oczekiwaniom nowa ods??ona BitBay zosta??a zoptymalizowana oraz wzbogacona o nowe funkcje takie, jak wp??aty i wyp??aty ekspresowe.

 

Gie??da udost─?pnia opcj─? utworzenia karty do konta – umo??liwiaj─?cej wygodne p??acenie w sklepach i wyp??aty w bankomatach.

 

Rejestracja jest banalnie prosta i sprowadza si─? do podania adresu email i kilku innych danych.

 

 

 

Obecnie gie??da przenios??a ju?? swoj─? siedzib─? na Malt─? ale wszystkie funkcjonalno??ci dla polskich u??ytkowników zosta??y takie same. W skrócie mówi─?c g??ównym powodem s─? irracjonalne przepisy polskiego prawa, restrykcje ze strony Komisji Nadzoru Finansowego, jak i Krajowej Administracji Skarbowej. Mo??na ju?? zauwa??y─?, ??e firma za granic─? rozwija si─? doskonale. Zosta??y w ostatnim czasie wprowadzone nowe waluty i zapowiadane s─? kolejne. Rejestracji mo??esz dokona─? powy??ej lub poprzez baner znajduj─?cy si─? nad t─? informacj─?. Je??li dopiero zaczynasz przygod─? z kryptowalutami polecam ci zacz─?─? od wp??acenia ma??ej kwoty i wypróbowania wszystkich funkcjonalno??ci gie??dy.

 

 

esli12Pocz─?tkuj─?cy w temacie kryptowalut? Polecam ci polsk─? gie??d─? BitBayCzytań: 303

Sponsorowana:

Skontaktuj si─Ö z nami:

Reklama