Witaj na naszej stronie Kaza Z netu .Tutaj możesz poznać najlepsze techniki zarabiania w internecie. Nie rozsyłamy niechcianego spamu a jedynie dajemy możliwości zarobku. poznawaj najlepsze techniki zarabiania w internecie i uzyskaj w końcu wolność finansową.
informacjaNie dajemy gwarancji zarobienia poprzez serwis kasaznetu.pl, po więcej informacji odsyłamy ...tutaj...

CryptoTab - kop Bitcoiny na swoim komputerze:

CryptoTab - kop Bitcoiny na swoim komputerze
Treść Programu:

 

CryptoTab to darmowy dodatek do przegl?darki Chrome lub Firefox. Mo??esz go pobra? równie?? jako pe??n? wersj? przegl?darki i t? opcj? ci polecam gdy?? oprócz tego, ??e jest bardzo przejrzysta (jest to zmodyfikowana wersja Chroma) to dzia??a od niego w niektórych przypadkach nawet 800 razy szybciej!

 

Jak zacz???


Wystarczy, ??e pobierzesz wtyczk? lub przegl?dark? z tego linku lub z baneru po prawej stronie. I w??a??ciwie ju?? po uruchomieniu przegl?darki zaczynasz wydobywa? BTC! 

 

 

Funkcjonalno??? przegl?darki jest bardzo prosta do opanowania. Ca??a filozofia sprowadza si? do ustawienia suwaka gdzie okre??lamy ile naszych zasobów (naszego procesora) przydzielimy do kopania. Je??li ustawisz suwak na maxa na pewno zauwa??ysz, ??e sprz?t zaczyna chodzi? g??o??niej, a praca komputera wyra??nie zwolni??a. Nie polecam ci ustawiania go w ten sposób gdy?? owszem wykopiesz wi?cej ale kosztem spadku komfortu korzystania z komputera, a tak??e kosztem szybszego zu??ywania sprz?tu. Ja od pocz?tku suwak mam ustawiony na 50 % i nie odczuwam ??adnych wyra??nych problemów z u??ytkowaniem mojego sprz?tu. Musisz wzi?? pod uwag?, ??e komputery ró??ni? si? od siebie znacznie i sam musisz dopasowa? okre??lenie mocy wydobycia do twojego komputera. Na pewno lepiej maj? te osoby, które na co dzie?? korzystaj? z komputera stacjonarnego w dodatku z mocnym procesorem. Zrób kilka testów i ustaw program tak aby nie obci???a? znacz?co twojego sprz?tu i aby korzystanie z niego by??o komfortowe.

 

Ile mo??na zarobi??


Ta kwestia jest ci???ka do okre??lenia gdy?? b?dzie to zale??a??o od wielu czynników. Wp??yw b?dzie mia??a moc komputera (procesora), ilo??? czasu kiedy program b?dzie aktywny (ile komputer b?dzie w???czony), a tak??e to ile mocy w tym celu udost?pnisz. Zrób kilka testów i po kilku dniach b?dziesz w stanie obliczy? ile mniej wi?cej dzi?ki temu uda ci si? wykopa? BTC.

 

Kwestie wyp??at, okre??lania mocy wydobycia, generowania linku polecaj?cego s? dziecinnie proste i ka??dy kto na co dzie?? korzysta z komputera powinien sobie poradzi?. Je??li b?dziesz mia?? jakie?? pytania zapraszam do kontaktu.

 

Uwaga! Jak zwi?kszy? twoje zarobki dzi?ki CryptoTab?


Otó?? program posiada system poleconych i to a?? do 10 poziomów. Im wi?cej osób namówisz do korzystania z przegl?darki tym wi?cej BTC wp??ynie na twoje konto. System prowizyjny doskonale przedstawia poni??sza ilustracja:

 

 Je??li obraz jest nieczytelny - otwórz go w nowym oknie lub na nowej karcie klikaj?c prawym przyciskiem myszy.

 

 

Zatem zapraszaj znajomych, rodzin?, og??o?? si? na jakim?? forum lub grupie i zdobywaj poleconych.

 

Podsumowanie


Czy warto si? w to bawi?? Zdecydowanie tak! BTC wpadaj? nam podczas surfowania po sieci. Warto jeszcze bardziej je??li lubisz poleca? i przedstawisz ten sposób nowym osobom, które zarejestruj? si? z twojego linku partnerskiego. Link odnajdziesz od razu po wej??ciu do przegl?darki. Im wi?cej osób kopi?cych pod tob? tym wi?cej zarabiasz. CryptoTab jest w 100% wyp??acalne, a wokó?? programu zgromadzi??a si? ju?? poka??na spo??eczno??? aktywnie udzielaj?ca si? i promuj?ca program. Dla pocz?tkuj?cego górnika zdecydowanie polecam!

 

Aktualizacja 20.07.2018 r.


POTWIERDZENIA WYP?AT

 

 

esli12
CryptoTab - kop Bitcoiny na swoim komputerzeCzytań: 681

Sponsorowana:

Skontaktuj się z nami:

Reklama