Witaj na naszej stronie Kaza Z netu .Tutaj możesz poznać najlepsze techniki zarabiania w internecie. Nie rozsyłamy niechcianego spamu a jedynie dajemy możliwości zarobku. poznawaj najlepsze techniki zarabiania w internecie i uzyskaj w końcu wolność finansową.
informacjaNie dajemy gwarancji zarobienia poprzez serwis kasaznetu.pl, po więcej informacji odsyłamy ...tutaj...
Najlepsze forum o zarabianiu przez Internet!

Do 150 z?? zwrot??w za p??atno??ci od T-Mobile Us??ugi Bankowe:

Do 150 z?? zwrot??w za p??atno??ci od T-Mobile Us??ugi Bankowe
Treść Programu:

Zwroty mo??na uzyska? przez 6 kolejnych miesi?cy (pocz?wszy od miesi?ca, w którym premia po raz pierwszy zostanie wyp??acona). Z Kontem Freemium mo??na wi?c zyska? do 90 z?? (6 miesi?cy po 15 z??), a w przypadku Konta Premium do wzi?cia jest nawet 150 z?? (6 miesi?cy po 25 z??). Do uzyskania zwrotów okres wykluczenia dla by??ych klientów wskazany przy promocji z oprocentowaniem na koncie oszcz?dno??ciowym nie ma znaczenia. Liczy si? to czy by??o Ci ju?? dane korzysta? z moneybacku w T-Mobile Us??ugi Bankowe czy nie. Ze zwrotów mog? korzysta? Ci, którzy moneybacku dot?d nie otrzymywali.

Wyp??ata zwrotów realizowana jest do 15. dnia misi?ca kalendarzowego nast?puj?cego po miesi?cu, w którym spe??nisz warunki uzyskania zwrotu. Je??li 15. dzie?? miesi?ca wypada w dzie?? wolny od pracy, wówczas wyp??ata zwrotu nast?pi w najbli??szym dniu roboczym. Do momentu wyp??aty zwrotu, nie zamykaj konta, ani nie wypowiadaj umowy.Do 150 z?? zwrot??w za p??atno??ci od T-Mobile Us??ugi BankoweCzytań: 101

Sponsorowana:

Skontaktuj się z nami:

Reklama